Staż

ScrapkiInformatykaMatematyka

Dzień Bezpiecznego Internetu

Witam. Nazywam się Dorota Adam. Jestem absolwentką wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 2003 ukończyłam studium pedagogiczne na Politechnice Śląskiej w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki. W 2006 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, a w 2007 r. ukończyłam studia podyplomowe na wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: Informatyka. We wrześniu 2002 r. podjęłam pracę na stanowisku nauczyciela matematyki w obecnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi. Przez okres stażu oprócz nauczania informatyki w młodszych klasach, pełniłam funkcję oligofrenopedagoga, jednak wykorzystywałam również matematykę do przygotowywania dzieci do konkursu oraz prowadzenia kółka dla uczniów uzdolnionych matematycznie w klasach 3. Po odbyciu stażu w wymiarze jednego roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego – w lipcu 2004 r., a 1 września 2006 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Stopień nauczyciela mianowanego otrzymałam w sierpniu 2009 r. Idąc ścieżką awansu postanowiłam we wrześniu 2016 r. rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego.

Dzień Bezpiecznego Internetu

W lutym, a dokładnie 7 lutego odbywa się Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Internetu. W naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Bezpiecznego Internetu. Na wszystkich lekcjach informatyki i zajęć komputerowych odbywały się lekcje związane z Bezpiecznym Internetem. Wszyscy oglądaliśmy bajki dydaktyczne związane z naszym bezpieczeństwem w sieci. Odbył się w młodszych klasach konkurs pt. „Wirus komputerowy”. Każda klasa wykonywała projekt związany z tematyką DBI.

Kółko rękodzieła Scrapki

Spotykamy się raz na dwa tygodnie i tworzymy różne rzeczy związane z rękodziełem.
Każdy Scrapkowicz ma swoje materiały oraz może korzystać z wielu różnych ciekawych i kolorowych papierów, taśm, dodatków, aby stworzyć coś pięknego.

Do tej pory udało nam się stworzyć:
– kartki zwykłe i z shaker boxem 🙂
– jesienne scrapy,
– zawieszki do prezentów,
– ozdobne torebki,
– album,
– ozdobne koperty.


Lekcje Informatyki i projektyKółko matematyczne dla klas 3


Reklamy