Staż

Nazywam się Dorota Adam. Jestem absolwentką wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 2003 ukończyłam studium pedagogiczne na Politechnice Śląskiej w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki. W 2006 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, a w 2007 r. ukończyłam studia podyplomowe na wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: Informatyka. We wrześniu 2002 r. podjęłam pracę na stanowisku nauczyciela matematyki w obecnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi. Przez okres stażu oprócz nauczania informatyki w młodszych klasach, pełniłam funkcję oligofrenopedagoga, jednak wykorzystywałam również matematykę do przygotowywania dzieci do konkursu oraz prowadzenia kółka dla uczniów uzdolnionych matematycznie w klasach 3. Po odbyciu stażu w wymiarze jednego roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego – w lipcu 2004 r., a 1 września 2006 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Stopień nauczyciela mianowanego otrzymałam w sierpniu 2009 r. Idąc ścieżką awansu postanowiłam we wrześniu 2016 r. rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego.

– 2018 rok –

– 2017 rok –

Bycie nauczycielem to ciągłe dokształcanie się, dlatego w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyłam w następujących szkoleniach:

 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Prawne aspekty pracy nauczycieli.
 • Zmiany w prawie oświatowym – wdrożenie reformy oświaty 2017.
 • Udział w Kongresie Oświaty organizowanym przez Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice: szkolenie „Mistrz nie tylko kodowania”.
 • Kurs online Standardy bezpieczeństwa szkoły w internecie. Kurs dla profesjonalistów. Przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
 • Kurs online Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
 • Rozpoznanie symptomów krzywdzenia dziecka. Przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
 • Programowanie – porzućmy stereotypy! Jak rozwijać logiczne myślenie. Warsztaty metodyczne zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Wydawnictwo Operon.
 • Gry komputerowe w nauczaniu programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Warsztaty metodyczne zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 • Jak uczyć podstaw programowania bez komputerów – nowa podstawa programowa. Warsztaty metodyczne zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski.
 • MindMapping – myślenie wizualne. Warsztaty metodyczne zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 • Podstawy środowiska App Inventor 2, projektowanie aplikacji mobilnych. Kurs zorganizowany przez Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS.
 • Uczestnictwo w Forum Nowej Edukacji, gdzie odbywały się prezentacje opisujące nowoczesne metody edukacji, projekty oraz warsztaty.
 • Webinary przeprowadzone przez Mistrzów kodowania: Oswajamy programowanie oraz Kodowanie dla najmłodszych.

Pozyskałam dostęp do programu Matlandia i Zajęcia komputerowe. Pozyskiwałam również materiały do zajęć kreatywnych. Pozyskałam również materiały biurowe, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli oraz gry dydaktyczne.

Administrowałam stroną internetową szkoły. Poszerzałam swoją wiedzę dotyczącą obróbki zdjęć.

Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli:

 • Ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Zadania matematyczne logiczne z elementami języka angielskiego.

Przeprowadziłam również warsztaty scrapbookingowe Jesienne krajobrazy, warsztaty tworzenia przestrzennych kartek oraz ozdób świątecznych bożonarodzeniowych i wielkanocnych, ozdabianie pudełek metodą mix-media.

Przeprowadziłam prezentacje referatów dla zespołu do spraw integracji pt:.

– „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online”, przekazałam i omówiłam informacje dotyczące „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością” dostarczone przez firmę REBA.

 

Prowadziłam następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:

 • Kółko matematyczne dla uczniów uzdolnionych matematycznie w klasach 3.
 • Kółko scrapbookingowe „Scrapki” z elementami ćwiczeń usprawniających poziom rozwoju motorycznego.

 

Aktywnie uczestniczyłam w organizacji Festynu Integracyjnego, Festynu z okazji 170-lecia istnienia naszej szkoły, szkolnego Jarmarku Świątecznego. Organizowałam konkurs dla klas integracyjnych „Ty i ja malujemy razem.”

Napisałam artykuł do gazetki szkolnej dotyczący zainteresowań oraz ich wpływie na życie.

 

Przygotowywałam uczniów do następujących konkursów:

 • przygotowanie uczniów klas 3 do międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”.
 • przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych eliminacji z matematyki do międzyszkolnego konkursu matematyczno-przyrodniczego pod hasłem „Ekologia”.
 • przeprowadzenie zajęć plastycznych z uczniami klasy 3a oraz dodatkowych zajęć na kółku „Scrapki” oraz przygotowanie w ramach tych zajęć kartek na międzynarodowy konkurs na kartkę wielkanocną.

Organizowałam następujące konkursy:

 • „Moje hobby – moja Pasja”  dla klas I – VI.
 • „Wirus komputerowy” konkurs w klasach 2b, 2c i 3b.
 • „Mistrz Memory” dla klas I – III.
 • zostałam koordynatorem szkolnego etapu międzynarodowego konkursu Kangur w klasach II-III.
 • oraz brałam udział w jury szkolnych konkursów pt.: „Coś z niczego, „Najpiękniejsza szopka”, „Konkurs Biblijny”, „Palma wielkanocna”, „Przyrodnicze zakątki Katowic”. Konkurs „Moja dzielnica – widok z okna”.

 

Prowadziłam zajęcia w projekcie „Uczę się z głową”. Przeprowadziłam zajęcia dotyczące planowania na papierze oraz o metodzie planowania w bullet journalu.

Przeprowadziłam również następujące akcje: Radosne Święta, Uwolnij książkę oraz w kampanii Zaczytani, Ekoszkoła firmy Greenfone – zbiórka telefonów oraz zbiórkę baterii,  akcję kartkowania w ramach akcji Mali Wolontariusze. Brałam również udział w zbiórce środków dla hospicjum Cordis, zbiórkach szkolnych dla ubogich rodzin.

Współpracowałam z Przedszkolem nr 76 oraz nr 58, Szkolnym Samorządem, Kółkiem Misyjnym, Pomocną Dłonią, Radą Rodziców, Biblioteką szkolną, Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Rozpoczęłam współpracę ze Stowarzyszeniem KISS – Komputer i Sprawy Szkoły.

Zorganizowałam Tydzień Bezpiecznego Internetu w szkole. Stworzyłam konspekty dla uczniów, zorganizowałam spotkanie edukacyjne dla uczniów, przygotowałam broszury informacyjne dla rodziców. Pozyskałam plakaty, ulotki oraz książeczki edukacyjne dla uczniów.

Reklamy